Sekačky trávy / Sekačka RN-80

Sekačka STP-C na ramenovém nosiči RN-80 na podvozku Praga UV-80

RN-80 Cepový nástroj s "Y"-noži na ramenovém nosiči praga UV-80

Výrobce: Silniční technika Nová Paka