Šneky do sypačů

Návod pro objednávání

U novějších sypačů (cca od roku 2001) z Kobitu je nejjednodušší uvést výrobní číslo nástavby ve tvaru xxxx/xxx/xx a my si již rozměry doplníme dle výrobní dokumentace.

Druhou možností je šnek demontovat a změřit. Potřebujeme znát vnější průměr šnekovice (obvykle 180, 200 nebo 320 mm), celkovou délku šneku (včetně přírub nebo čepu), směr stoupání šnekovice (stoupí-li např. vlevo, jedná se o levý šnek) a zda je šnek zakončen na obou stranách přírubou nebo má jednu přírubu a jeden čep (platí vžy u průměru 180 mm). Průměr čepu je obvykle 45 mm, vyjímečně 60 mm.

Šnekovice je dnes pouze "plná", dříve bývala i "dělená".

Dříve se šnekovice vypalovala, cca od roku 2012 dodává Kobit již šnekovici válcovanou za tepla. Ta vypadá na první pohled tenčí a "ostřejší", ale materiál je více zhutněn a tudíž má delší životnost.

Zakončení šneku přírubou nebo čepem

U starších typů sypačů VSV-6/IV, VSV-6/VI a SVCh-1 ze Silniční techniky (respektive SSaZ) se používaly průměry šneku 320 mm pro inertní materiál a 200 mm pro chemický posyp. Délka šneků byla standartdní a byly zakončeny na obou stranách přírubami.

U sypačů řady SV je šnek bohužel nutné změřit.

Poslední možností je výroba šneků dle dodaného výkresu nebo vzoru.

 

Šnek s proměnnou šnekovicí.